Απρίλιος 2024

Καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2024, το όραμα και η δέσμευσή στο Ανοιχτό Λογισμικό και την ψηφιακή ανεξαρτησία είναι πρωταρχικής σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών απέστειλε επιστολή προς τους αρχηγούς των πολιτικών κόμματων προσκαλώντας τους να απαντήσουν μια σειρά ερωτήσεων.

Το συνέδριο κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα FOSSCOMM (Free and Open Source Software Communities Meeting) επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 9-10 Νοεμβρίου 2024 και θα διοργανωθεί από την Κοινότητα Ανοιχτού Λογισμικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση, το Σάββατο 13/4/2024 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που συνδιοργάνωσαν ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, η Ελληνογερμανική Αγωγή, και ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης eTwinning, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, το ΠΜΣ “ Ηλεκτρονική Μάθηση, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), ως υποστηρικτής του Συνεδρίου και της Έκθεσης, συμμετείχε τη φετινή χρονιά με περίπτερο στο όποιο φιλοξένησε εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτών δεδομένων και ανοιχτού περιεχομένου: την Cloudway IT Consulting & Services, την Linked Business, την Post Scriptum και την εταιρία Quintessential SFT.

Το TechFuse 2024, ένα διήμερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον πολιτιστικό χώρο ”Δημήτρης Χατζής” στα Ιωάννινα 5 και 6 Απριλίου, έθεσε ως στόχο να συνδυάσει την τεχνολογία με την καινοτομία και τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, σε πάνελ που συνδιοργάνωσε η ΕΕΛΛΑΚ και η ΕΔΥΤΕ, στην ενότητα “Πώς η Ελλάδα εξελίσσεται σε έξυπνο κράτος” παρουσιάστηκε η πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού Δημόσιου Τομέα και η υλοποίηση έργων τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών.

Το Γερμανικό κρατίδιο του Schleswig-Holstein ανακοίνωσε τα σχέδιά του να απομακρυνθεί από το ιδιόκτητο λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των Windows, του Office και άλλων εφαρμογών της Microsoft. Γενικά, οι κυβερνητικοί οργανισμοί μετακινούνται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα για να αποφύγουν τα τεράστια τέλη αδειοδότησης. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, το κρατίδιο ανησυχεί για την ασφάλεια των δεδομένων του.

To ΝΑΤΟ, για να αντιμετωπίσει τα κενά ασφαλείας και την έλλειψη διαλειτουργικότητας των διαφορετικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν τα μέλη και οι συνεργάτες του για να επικοινωνούν, υιοθέτησε μια εφαρμογή που βασίζεται στο ανοιχτού κώδικα Element και στο ανοικτό πρότυπο και πρωτόκολλο Matrix.

Ενώ οι πόλεις αναγνωρίζονται παγκοσμίως, η έννοια της έξυπνης πόλης παραμένει άγνωστη σε πολλούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ιδέα αυτή και εργάστηκε για τον ορισμό του τι κάνει μια πόλη έξυπνη: είναι «ένας τόπος όπου τα παραδοσιακά δίκτυα και υπηρεσίες γίνονται πιο αποτελεσματικά με τη χρήση ψηφιακών λύσεων προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεών του» .

Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Νόμου για τη Διαλειτουργική Ευρώπη σηματοδοτεί μια βασική εξέλιξη για την ενίσχυση του ψηφιακού δημόσιου τομέα της ΕΕ. Ο νόμος αυτός πρόκειται να δημιουργήσει ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων ψηφιακών δημόσιων διοικήσεων, το οποίο όχι μόνο ενισχύει τη διασυνοριακή συνεργασία αλλά και επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Στον πυρήνα του, ο νόμος επιβάλλει αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας, διασφαλίζοντας ότι οι τροποποιήσεις του συστήματος πληροφορικής ευθυγραμμίζονται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Η διαφάνεια προωθείται μέσω της δημοσίευσης αυτών των αξιολογήσεων, οδηγώντας τις δημόσιες διοικήσεις προς ενοποιημένα πρότυπα.

Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι παντού, με μελέτες να υπολογίζουν ότι υπάρχει στο 96% περίπου των εφαρμογών που χρησιμοποιούμε. Ποιες είναι όμως οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των προγραμματιστών Ελεύθερου Λογισμικού; Μια πιθανή απειλή για τους προγραμματιστές Ελεύθερου Λογισμικού διαφαίνεται με τη μορφή μιας συνεχιζόμενης αγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο που αφορά το Bitcoin και τους βασικούς προγραμματιστές του.

Στις 21 Μαρτίου 2024, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που θεσπίζει τα αναγνωριστικά δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι άκυρος για τυπικούς λόγους. Η αρχή της υποχρεωτικής συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων κρίθηκε σύμφωνη με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ωστόσο, το δικαστήριο ζήτησε να εγκριθεί νέος κανονισμός σε διαφορετική νομική βάση, ανοίγοντας ευκαιρίες για την τελική ανατροπή της υποχρέωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Το Ίδρυμα λογισμικού Apache, το Ίδρυμα Blender, τα Eclipse Foundation,OpenSSL Software Foundation, PHP Foundation, Python Software Foundation, και το Rust Foundation αποκάλυψαν τις προθέσεις για συγκέντρωση των συλλογικών τους πόρων και να συνδέσουν τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας στην ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα — και να εξασφαλίσουν ότι η αλυσίδα εφοδιασμού του ανοιχτού λογισμικού θα είναι έτοιμη όταν η νέα νομοθεσία τεθεί σε ισχύ σε τρία χρόνια.

Σε συνεργασία με τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η SEMIC, η Διάσκεψη Σημασιολογικής Διαλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Φετινό θέμα της SEMIC είναι το «Διαλειτουργική Ευρώπη: Το πρόγραμμα «Από το όραμα στην πραγματικότητα» και επικεντρώνεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πράξης για τη διαλειτουργική Ευρώπη και τη μελλοντική εφαρμογή της. Η Semic 2024 θα επικεντρωθεί ειδικά στην ανάπτυξη, την κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση λύσεων, υπηρεσιών και προϊόντων διαλειτουργικότητας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε μια πρωτοποριακή συνεργασία μεταξύ του Element και του BigBlueButton, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προόδου στον τομέα της τεχνολογίας εικονικής τάξης στον τομέα της εκπαίδευσης.

To Use Case Observatory, είναι μια πρωτοβουλία με επικεφαλής το data.europa.eu, και χρησιμεύει ως μια ολοκληρωμένη έρευνα με στόχο την αξιολόγηση του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη μεταξύ 2022 και 2025. Αυτό το έργο εστιάζει στην ανάλυση 30 περιπτώσεων επαναχρησιμοποίησης και στοχεύει να συμβάλει με πολύτιμες γνώσεις στους ευρύτερους στόχους του data.europa.eu, ρίχνοντας φως στα προκλήσεις και επιτυχίες των ανοιχτών μεθοδολογιών επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και εκτίμησης επιπτώσεων.

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το διήμερο 30–31 Μαρτίου 2024 ο μαραθώνιος καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αθηναίων με την συμμετοχή των πολιτών, Apps4Athens Hackathon, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Στις σημερινές πολυσύχναστες πόλεις, η διαχείριση της ροής της κυκλοφορίας είναι μια συνεχής πρόκληση, αλλά οι εξελίξεις στην τεχνολογία προσφέρουν υποσχόμενες λύσεις. Τα ανοιχτά δεδομένα αναδεικνύονται ως πολύτιμο εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια. Χρησιμοποιώντας στρατηγικά ανοιχτά δεδομένα, οι διαχειριστές κυκλοφορίας μπορούν όχι μόνο να μειώσουν την άμεση συμφόρηση, αλλά και να κάνουν μακροπρόθεσμες βελτιώσεις υποδομής.

Περισσότερα νέα για την ανοιχτότητα

Ομάδες εργασίας

Λίστες Ταχυδρομείου

Ακολουθήστε μας στα social media

Όλα τα ενημερωτικά δελτία
Το υλικό του "NEA ellak.gr" διανέμεται με την άδεια χρήσης: