Ιούλιος 2023

Στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών δήλωσαν συμμετοχή πάνω απο 1700 μαθητές και 310 εκπαιδευτικοί με 164 ομάδες από όλες τις περιφέρειες της χώρας και σε 130 ομάδες μαθητών που συνέχισαν στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού, χορηγήθηκε ο εξοπλισμός για να υλοποιήσουν το έργο τους.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών με γνώμονα την προώθηση της ανοιχτότητας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και σε πλήρη αντιστοιχία με τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης απέστειλε επιστολές στους Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Oργανωτική Eπιτροπή της FOSSCOMM 2023 καλεί τις κοινότητες ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο/η, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ομιλίες και εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας pretalx.

Το WWF Eλλάς και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) παρουσιάζουν και θέτουν σε δημόσιο διάλογο από σήμερα και για διάστημα δύο (2) μηνών, ολοκληρωμένο σχέδιο νομοθετικής πρότασης για την ενίσχυση και επέκταση των διαδικασιών για τη συμμετοχή του κοινού σε όλο το φάσμα της παραγωγής και εφαρμογής των διοικητικών πράξεων, νομοθετικών ρυθμίσεων και δημόσιων πολιτικών που αφορούν το περιβάλλον στην Ελλάδα.

Δημοσιοποιήθηκε η πλήρης στρατηγική του Ανοιχτού κώδικα του κρατιδίου της Σαξονίας με στόχο την ψηφιακή ανεξαρτησία και την ασφάλεια στις ψηφιακές υποδομές του κρατιδίου.

Το άγχος για τη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (generative Artificial Intelligence) αυξάνεται σχεδόν τόσο γρήγορα όσο και η χρήση της ίδιας της τεχνολογίας, τροφοδοτούμενη από δραματική ρητορική από εξέχουσες προσωπικότητες της τεχνολογίας, της ψυχαγωγίας και της εθνικής ασφάλειας.

Στην τελευταία έκδοση του IEEE’s Software, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ανοιχτό κώδικα στο δημόσιο τομέα, παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες περιπτώσεις υιοθέτησης του στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους αναγνώστες μας να εξερευνήσουν ολόκληρο το περιοδικό.

Η Επιτροπή της ΕΕ θέλει να αποθηκεύει δεδομένα ταυτότητας σε smartphone στο μέλλον και να εισάγει ανέπαφους συνοριακούς ελέγχους με βιομετρικά στοιχεία. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει όλους τους ταξιδιώτες στο μέλλον.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ψηφιακή τεχνολογία έχει αλλάξει δραματικά την υγειονομική περίθαλψη . Οι εφαρμογές και εργαλεία υγείας , τα οποία αποτελούνται από εφαρμογές για κινητά και φορητές τεχνολογίες, είναι πλέον κοινά και παρουσιάζουν σημαντικά πιθανά πλεονεκτήματα.

H Meta έχει δημιουργήσει την παρανόηση ότι το LLaMa 2 είναι «ανοιχτού κώδικα» – ενώ δεν είναι. Ακόμη και αν υποτεθεί ότι ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί έγκυρα σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που περιλαμβάνει πολλούς πόρους διαφορετικών ειδών, το Meta συγχέει τον “ανοιχτό κώδικα” με τους “πόρους διαθέσιμους σε ορισμένους χρήστες υπό ορισμένες συνθήκες”.

Πριν λίγες μέρες, δημοσιεύθηκε μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης του Βερολίνου του 2020 για την ψηφιακή διακυβέρνηση . Οι ψηφιακές και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες είναι καθοριστικής σημασίας για να παραμείνει η ΕΕ ανθεκτική, ανταγωνιστική και καινοτόμος.

Κυκλοφόρησε το Newsletter του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB, για τον μήνα Ιούλιο 2023. Στο newsletter μπορείτε να διαβάσετε τα τελευταία νέα από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Κόμβου GR digiGOV-innoHUB.

Ανοικτός κώδικας, ανεξαρτησία και ψηφιακή κυριαρχία. Αυτά είναι στοιχεία που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ψηφιακή εξέλιξη των δημόσιων υπηρεσιών σε πολλές χώρες, και η Γαλλία δεν αποτελεί εξαίρεση. Στις αρχές Ιουνίου, ο νεοδιορισθείς επικεφαλής του τμήματος Interministerial Service Operator της Γαλλίας, Florian Delezenne, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της Διυπουργικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (Dinum).

Σε όλη την Ευρώπη, αναδεικνύονται καινοτόμες πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων για τα λύματα για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Τα λύματα φέρουν πληθώρα πληροφοριών για την ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για κρούσματα ασθενειών, χρήση ναρκωτικών και περιβαλλοντική ρύπανση.

Η έρευνα του Open Government Partnership (OGP) : Broken Links: Ανοικτά δεδομένα για την προώθηση της λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης τω ανοιχτών δεδομένων κατά της πολιτικής διαφθοράς στις χώρες μελη του OGP.

O νόμος της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται τώρα στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων και αποτελεί την πρώτη δεσμευτική νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο που είναι πιθανό να επηρεάσει περαιτέρω τις προσπάθειες παγκόσμιας ρύθμισης,

Περισσότερα νέα για την ανοιχτότητα

Ομάδες εργασίας

Λίστες Ταχυδρομείου

Ακολουθήστε μας στα social media

Όλα τα ενημερωτικά δελτία
Το υλικό του "NEA ellak.gr" διανέμεται με την άδεια χρήσης: