ΕΛΛΑΚ ΝΕΑ

Ιούλιος 2014

Πρωτοβουλίες κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ για ψηφιακά δικαιώματα στην εποχή του Web 2.0

Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί μεγάλες μεταβολές στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο. Στον κόσμο του Web 2.0, οι χρήστες, δηλαδή όλοι εμείς, παράγουμε και διακινούμε μεγάλες ποσότητες περιεχομένου και χρησιμοποιούμε διαδικτυακές υπηρεσίες ολοένα και περισσότερο στην επαγγελματική και προσωπική ζωή μας. Ταυτόχρονα, ενώ το Διαδίκτυο ξεκίνησε σαν κατανεμημένη πλατφόρμα επικοινωνίας, υπάρχει σε εξέλιξη μια μετάβαση σε υπηρεσίες που παρέχουν εφαρμογές,Περισσότερα »


The Tor Project: Διατηρήστε την ανωνυμία και την ιδιωτικότητά σας στο διαδίκτυο

Το Tor είναι ένα αξιόπιστο και δυνατό εργαλείο κρυπτογράφησης που παρέχει ανωνυμία κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και προστατεύει το ηλεκτρονικό απόρρητο του χρήστη. Η πλήρης ονομασία του είναι The Onion Router (Tor), υποδηλώνοντας τα πολλά «στρώματα» (onion=κρεμμύδι) κρυπτογράφησης και το πλήθος διαμεσολαβητών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του εργαλείου. Οι διαμεσολαβητές υπολογιστές διαχειρίζονται από εθελοντές, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο Tor και χρησιμοποιούν το λογισμικό ανοικτού κώδικα στο οποίο βασίζεται η .. Περισσότερα »

Ανοικτή διακυβέρνηση, τοπική διακυβέρνηση

Από τον συμμετοχικό προϋπολογισμό στο Πόρτο Αλέγκρε ως τους κοινωνικούς ελέγχους στην Andra Pradesh, πολλά από τα πιο εμβληματικά παραδείγματα της καινοτομικής ανοικτής διακυβέρνησης δεν έχουν δημιουργηθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και από πόλεις, πολιτείες ή επαρχίες. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι οι τοπικές αρχές είναι συχνά υπεύθυνες για «απτές» δημόσιες υπηρεσίες, όπως η συντήρηση του οδικού δικτύου ή το αποχετευτικό σύστημα, που αποτελούν τις πιο άμεσες σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Περισσότερα »


Ελεύθερα κλιματικά δεδομένα για την Γερμανία από το Κέντρο Κλιματικών Δεδομένων

H Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) διαθέτει όλα τα κλιματικά δεδομένα που αποκτά, τις διαδικασίες καθώς και τα αρχεία. Το Κέντρο Κλιματικών Δεδομένων (CDC) προσφέρει πρόσβαση σε κλιματικά δεδομένα για την Γερμανία, αλλά ακόμη και σε δεδομένα με Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο περιεχόμενο. Στόχος είναι να απλοποιήσουν την πρόσβαση στα δεδομένα, ιδίως για τους χρήστες που ασχολούνται με την έρευνα, τα εκπαιδευτικά και τα δημόσια ιδρύματα, και όχι μόνο, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα δεδομένα που χρειάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Περισσότερα »
Small hr
Footer