ΕΛΛΑΚ ΝΕΑ
 

Μάρτιος 2011

ΕΛ/ΛΑΚ στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Όλοι και περισσότεροι αντιλαμβάνονται τα οφέλη από το ΕΛ/ΛΑΚ και αρχίζουν να το χρησιμοποιούν στις εταιρείες τους, και σε υπηρεσίες του δημοσίου όπως είναι και τα Πανεπιστήμια. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε την μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ. Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τις εφαρμογές, αλλά και την αλλαγή λειτουργικού συστήματος σε GNU/Linux. Περισσότερα »

Πρόσκληση για τη δημιουργία Δικτύου Υποστηρικτών της Ελληνικής Wikipedia.

Εικόνα Σήμερα, η Wikipedia, η σύγχρονη ενσάρκωση της Εγκυκλοπαίδειας στην εποχή του Διαδικτύου, του ανοικτού περιεχομένου και των διαδικτυακών συλλογικοτήτων, έχει κάνει εφικτό τον στόχο για πρόσβαση στην γνώση στο σύνολο της ανθρωπότητας ενσαρκώνοντας τον διαρκή στόχο που έθεσε και η πρώτη “Encyclopédie”.
Περισσότερα »

Ξεκίνησε η 4η φάση του labs opengov

Εικόνα Μετά από τις τρείς επιτυχημένες φάσεις του labs.opengov έχουμε τώρα την τέταρτη φάση. Σε αυτή την φάση σκοπός είναι να γίνουν προτάσεις για βελτίωση και εξέλιξη των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. Σε αυτή την φάση η προθεσμία για υποβολή προτάσεων είναι η 6η Μαρτίου 2011. Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες αλλά δίνεται έμφαση στην Υγεία, στην Ασφάλιση και στις Οικονομικές συναλλαγές. Περισσότερα »

Footer